Herr Elshuber Johann

FriedhofEbenau, † 12.01.2019 (69 Jahre)