Frau Grasmann Katharina

FriedhofHof bei Salzburg, † 08.01.2018 (89 Jahre)