Frau Bereuter Katharina

FriedhofEgg, † 11.09.2019 (87 Jahre)