Frau Kraxner Helga

Friedhof† 23.11.2019 (77 Jahre)