Frau Mayregger Inge

FriedhofPatsch, † 18.02.2019 (68 Jahre)