Frau Lustrik Erika

FriedhofPfons, † 21.05.2018 (90 Jahre)