Frau Geisler Erika

FriedhofPfons, † 02.01.2018 (77 Jahre)