Frau Bair Berta

FriedhofImst, † 15.05.2019 (89 Jahre)